+98 ( 51 ) 41414 info[at]nafispart.com

بازدید مدیران وزارت صمت از شرکت خودروسازی نفیس زرین بینالود

بازدید مدیران وزارت صمت از شرکت خودروسازی نفیس زرین بینالود

گروه صنعتی نفیس پارت میزبان آقایان مهندس حبیبی، مهندس وهبی و سرکار خانم مهندس یزدان پناه از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این بازدید که با هدف دیدار از واحد خودروسازی نفیس زرین بینالود یکی از پروژه های توسعه ای بزرگ گروه صنعتی نفیس پارت می باشد صورت پذیرفت.

شایان ذکر است در جریان این بازدید میهمانان محترم از فعالیت ها و تولیدات شرکت های پولادپلاستیک خراسان تولید کننده سیستم های هوارسانی خودرو، پارت پلاستیک خراسان تولید کننده سیستم های سوخت رسانی خودرو، نفیس پارت پیشرو نیشابور تولید کننده انواع قطعات جانبی موتور، قطعات محوری نفیس تولید کننده انواع بلوک های سبک و جداول بتنی و پولاد پلاستیک بینالود تولید کننده انواع فیلترهای هوای صنعتی و خودروهای سواری سنگین که همگی زیرمجموعه این گروه صنعتی می باشند بازدید بعمل آوردند.در حـال ارسـال ...
نظر شمـا بـا موفقیت ارسـال شد